اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  هم شکلى با نامسلمانان ( حکمت شماره 16 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

16- وَ سُئِلَ (عليه السلام)عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ( صلى الله عليه وآله ) غَيرُوا الشَّيبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيهُودِ ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا قَالَ ( صلى الله عليه وآله ) ذَلِک وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ.


متن فارسی

از اميرالمومنين (عليه السلام) اين سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله سئوال شد که: سالخوردگى و سفيدى موى محاسن را با خضاب کردن، دگرگون سازيد (تا در برابر دشمنان نيرومند جلوه کنيد) و خود را (در خضاب نکردن) به يهود شبيه ننماييد.

 آن حضرت در پاسخ اين سئوال گفت: جز اين نيست که پيامبر صلى الله عليه و آله، در زمانى اين سخن را گفت که شماره دينداران کم بود،  اما اکنون کمربند و دامنه دين وسعت يافته و سينه خود را بر زمين نهاده و آرامش يافته است.و بنابراين، انسان است و آنچه بخواهد، که خضاب بکند يا نکند.

قبلی بعدی