شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  روى آوردن دنيا ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

8- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: چون دنيا به کسى روى آورد، خوبيهاى ديگران را به او عاريه مى دهد،  (به او نسبت مى دهد) و چون از او روى بگرداند، خوبيهاى خود او را نيز از او مى ربايد.

قبلی بعدی