پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  بيت المال ( خطبه شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

15- و من کلام له (علیه السلام) فیما رده علی المسلمین من قطائع عثمان :
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیهِ أَضْیقُ.


متن فارسی

در برگرداندن بیت المال

کلامی است از امیرالمومنین علیه السلام درباره زمینهایی که عثمان به اقطاع دیگران در آورده و آن حضرت زمینهای مذکور را به مسلمانان برگردانیده بود.
 به خدا قسم اگر آن مال را چنین می یافتم که به تحقیق با آن زنانی به عقد زناشویی در آمده و کنیزانی با آن خریداری شده بودند، (باز هم) هر آینه آن را به مسلمانان بر می گردانیدم، پس به راستی در عدل و دادگری وسعت و گشایشی است و هیچ چیز آن را از میان نمی برد و آن کس (یا آن فرمانروا) که اجرای عدالت، او را در تنگنا قرار دهد و نتواند از این راه به تدبیر امور بپردازد، چاره جویی از راه جور و ظلم برای او تنگتر و دشوارتر خواهد بود.

قبلی بعدی