عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  نتيجه برتري جويي ( خطبه شماره 30 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

30- و من کلام له (علیه السلام) فی معنی قتل عثمان و هو حکم له علی عثمان و علیه و علی الناس بما فعلوا و براءة له من دمه :
لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَکنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَیتُ عَنْهُ لَکنْتُ نَاصِراً غَیرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا یسْتَطِیعُ أَنْ یقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَیرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا یسْتَطِیعُ أَنْ یقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیرٌ مِنِّی وَ أَنَا جَامِعٌ لَکمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ وَ لِلَّهِ حُکمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ.


متن فارسی

درباره قتل عثمان

کلامی است از امیرالمومنین علیه السلام درباره قتل عثمان:
 اگر من به کشتن عثمان فرمان داده بودم، هر آینه قاتل به شمار می آمدم و اگر از قتل او نهی کرده بودم یاور او محسوب می شدم ، جز اینکه هر کس به یاری او برخاسته، نمی تواند بگوید من بهتر از کسی هستم که وی را فرو گذاشته و یاری نکرده است ، و آن که او را یاری نکرده و فرو گذاشته نمی تواند بگوید کسی به یاری او برخاسته که از من بهتر است.
 من (اکنون) امر عثمان را (در این چند جمله) برای شما می گنجانم: او، خودکامگی و استبداد را برگزید و در این راه بد رفتار کرد ، شما (در برابر اعمال او) بی تابی کردید و کم حوصلگی به خرج دادید، شما نیز در این کارتان بد کردید، و خداوند درباره آن مرد خودکامه و درباره شما با آن گونه بی تابی، حکمی دارد که وقوع خواهد یافت.

قبلی بعدی