دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  به معاويه ( نامه شماره 30 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

30.و من کتاب له (علیه السلام) إلی معاوية :
فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْک وَ انْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْک وَ ارْجِعْ إِلَی مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلَاماً وَاضِحَةً وَ سُبُلًا نَيِّرَةً وَ مَحَجَّةً نَهْجَةً وَ غَايَةً مُطَّلَبَةً يَرِدُهَا الْأَکيَاسُ وَ يُخَالِفُهَا الْأَنْکاسُ مَنْ نَکبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ خَبَطَ فِي التِّيهِ وَ غَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ فَنَفْسَک نَفْسَک فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَک سَبِيلَک وَ حَيْثُ تَنَاهَتْ بِک أُمُورُک فَقَدْ أَجْرَيْتَ إِلَی غَايَةِ خُسْرٍ وَ مَحَلَّةِ کفْرٍ فَإِنَّ نَفْسَک قَدْ أَوْلَجَتْک شَرّاً وَ أَقْحَمَتْک غَيّاً وَ أَوْرَدَتْک الْمَهَالِک وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْک الْمَسَالِک .

 


متن فارسی

جمله نامه ای است از اميرالمومنين (علیه السلام)، به معاويه:
پس درباره آنچه از حقوق مسلمانان در نزد توست از خشم خدا حذر کن و در خصوص حقی که خدا بر تو دارد، بينديش و به شناختن چيزی که در مقابل جاهل بودن تو نسبت به آن عذری از تو پذيرفته نيست بازگرد، که به راستی برای اطاعت از خداوند، نشانه های آشکار و راههايی روشنی بخش و جاده ای مستقيم و واضح و عاقبتی مطلوب است که هوشمندان به آن نشانه ها و راهها وارد می شوند (و از آنها هدايت می جويند) و فرومايگان با آنها به مخالفت برمی خيزند و به راه خلاف می روند، هر کس از آن نشانه ها و راهها منحرف و به غير آن متمايل گردد از حق برگشته و در بيابان سرگردانی بدون راهنما، در وادی گمراهی، گام می زند، خداوند، نعمت خود را بر چنين کسی دگرگون می سازد و کيفر خويش را بر او فرود می آورد، پس بر خود بترس، که همانا، خدا راه سعادت را برای تو بيان فرموده، همان جا که کارت به آن منتهی گرديده برايت کافی است، در همان جا درنگ بنما، پس به تحقيق، اسبت را در راهی که پايان آن زيانکاری است راندی و در مرکز کفر فرود آمدی، و به راستی نفس اماره تو، شر و بدی را در جان تو وارد کرده و تو را در گمراهی افکنده و در واديهای هلاکت انداخته و راههای نيکبختی را برای تو ناهموار و دشوار ساخته است.

 

قبلی بعدی