سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  نسب و پيشرفت ( حکمت شماره 22 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

22- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هرکه عمل او موجب عقب ماندن وى شود (يعنى به عمل خير از قبيل عبادت يا انجام عمل صالح نپردازد) نسب و شرافت خانوادگى او را به جلو نمى برد.

 

قبلی بعدی