بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  نسب و پيشرفت ( حکمت شماره 22 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

22- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هرکه عمل او موجب عقب ماندن وى شود (يعنى به عمل خير از قبيل عبادت يا انجام عمل صالح نپردازد) نسب و شرافت خانوادگى او را به جلو نمى برد.

 

قبلی بعدی