(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  ترس از عذاب ( حکمت شماره 24 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

24- وَ قَالَ (عليه السلام): يا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيتَ رَبَّک سُبْحَانَهُ يتَابِعُ عَلَيک نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: اى پسر آدم، هر گاه ديدى که پروردگار سبحان تو، نعمتهاى خود را، پى درپى به تو عطا مى کند در حالى که تو معصيت او را مى کنى، در اين صورت از کيفر او بترس.

قبلی بعدی