علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  سخني در بيداري غفلت زدگان ( خطبه شماره 20 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

20- و من کلام له (علیه السلام) و فیه ینفر من الغفلة و ینبه إلی الفرار للّه :
فَإِنَّکمْ لَوْ قَدْ عَاینْتُمْ مَا قَدْ عَاینَ مَنْ مَاتَ مِنْکمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ لَکنْ مَحْجُوبٌ عَنْکمْ مَا قَدْ عَاینُوا وَ قَرِیبٌ مَا یطْرَحُ الْحِجَابُ وَ لَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِیتُمْ إِنِ اهْتَدَیتُمْ وَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَکمْ لَقَدْ جَاهَرَتْکمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِیهِ مُزْدَجَرٌ وَ مَا یبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ .
 


متن فارسی

در منع از غفلت
از جمله خطبه ای است از امیرالمومنین علیه السلام: 
پس به راستی اگر شما آنچه را که مردگان شما آشکارا دیده اند، به همان نحو می دیدید، هر آینه بیتابی می کردید و می ترسیدید (و در نتیجه آن) سخن حق را شنیده و فرمان برده بودید، لیکن چیزهایی که آنها دیده اند از شما پوشیده گردیده، طولی نخواهد کشید که این پرده بر داشته می شود (و شما هم چیزهایی را که آنها به طور واضح دیده اند، خواهید دید مقصود فرا رسیدن مرگ است ) و هر آینه و به راستی اگر دیده بصیرت می داشتید همه چیز به شما نشان داده شده است و اگر گوش شنوا دارا بودید آنچه باید بشنوید، به گوشتان رسانیده شده است، و اگر هدایت پذیر بوده اید، (با اسباب و عوامل گوناگون) راهنمایی شده اید، از روی حق و حقیقت به شما می گویم که امور عبرت آموز و پندآمیز، آشکارا و واضح شما را متنبه و آگاه کرده و عاقبت کارتان را روشن ساخته است، و از چیزهایی که می بایست از آن منع می شدید (با توجه به عبرتهایی که از گذشت زمان آموخته اید) منع گردیده اید، و (بدانید که) بعد از فرستادگان آسمان، (یعنی فرشتگان) تنها افرادی از بشر هستند که از سوی خدا فرما نهای او را به مردم می رسانند. (مقصود از این افراد، پیامبران می باشد)

 

قبلی بعدی