آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  در چنگ تقدير ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

15- وَ قَالَ (عليه السلام): تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يکونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: کارها و چاره جوييها در برابر تقديرات الهى، خوار مى گردد، تا آن حد که (گاهى) چاره جويى انسان موجب هلاک او مى شود.

قبلی بعدی