دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  سران جنگ جمل ( خطبه شماره 10 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و من خطبة له (علیه السلام) یرید الشیطان أو یکنی به عن قوم :
أَلَا وَ إِنَّ الشَّیطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ خَیلَهُ وَ رَجِلَهُ وَ إِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَّسْتُ عَلَی نَفْسِی وَ لَا لُبِّسَ عَلَی وَ ایمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ لَا یصْدُرُونَ عَنْهُ وَ لَا یعُودُونَ إِلَیهِ.
 


متن فارسی

حزب شیطان
از جمله خطبه ای است از امیرالمومنین علیه السلام:

آگاه باشید و بدانید که همانا شیطان یاران و پیروان خود را گرد آورده و سواره و پیاده سپاه خویش را به سوی خود فرا خوانده است، همانا بصیرت و بینایی من با من است که نه امری بر خود من مشتبه شده و نه دیگری امری را بر من مشتبه ساخته، به خدا قسم حوضی را برای آنها پر از آب می کنم که بیرون کشنده آب آن حوض از چاه خود من هستم، هر کس از ایشان به آن وارد شود، قدرت بیرون رفتن از آن را نخواهد داشت و هر که از آن رهایی یابد، هرگز به آن باز نخواهد گشت.

 

قبلی بعدی