چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  حفاظت از نفس ( حکمت شماره 2 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

2- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ رَضِي بِالذُّلِّ مَنْ کشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيهَا لِسَانَهُ .


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هر کس طمع ورزى را شعار خود قرار دهد (و هيچگاه آن را از خود دور نسازد) خويشتن را خوار و زبون نموده است.
 و آن که فقر و بينوايى خود را، آشکار کند، به ذلت و پستى تن در داده است،  و آن کس که زبان خويش را بر خود فرمانروا سازد (اختيار زبان خود را نداشته باشد) نفس خود را خوار داشته است،  (ممکن است معنى اين کلام چنين باشد که انسان گاهى با يک لغزش زبان ، جان خود را به باد مى دهد يا اينکه خود را در نزد مردم خوار مى سازد)

 

قبلی بعدی