رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  به جرير بن عبدالله البجلی ( نامه شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

8.و من کتاب له (علیه السلام) إلی جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلی معاوية :
أَمَّا بَعْدُ فَإِذَا أَتَاک کتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَی الْفَصْلِ وَ خُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ ثُمَّ خَيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ وَ إِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وَ السَّلَامُ .
 


متن فارسی

نامه ای است از اميرالمومنين (علیه السلام)به جرير بن عبدالله بجلی، در آن هنگام که او را نزد معاويه فرستاده بود:

اما بعد پس چون نامه من به تو برسد، معاويه را بر يکسره کردن وادار ساز و او را بر دادن پاسخ قطعی، ناگزير کن، آنگاه به او در پذيرفتن جنگی آواره کننده يا تسليمی خواری آورنده اختيار بده، پس اگر جنگ را برگزيد، آن را به سوی او بيفکن (به او اعلان جنگ بده) و اگر تسليم را اختيار کرد از او بيعت بگير.
و سلام به پيروان حق.

 

قبلی بعدی