چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  رفتار با جوانمردان ( حکمت شماره 19 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

19- وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا يعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ يدُ اللَّهِ بِيدِهِ يرْفَعُهُ.
 


متن فارسی

اميرالمومنين عليه السلام فرمود: از لغزشهاى مردمان با مروت و جوانمرد صرف نظر بکنيد،  که هيچيک از آنان، دچار لغزشى نمى گردد، جز اينکه دست خدا همراه دست اوست که او را بلند مى کند، و لغزش وى را از ميان مى برد.

 

قبلی بعدی