دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  استفاده از فرصتها ( حکمت شماره 20 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

20- وَ قَالَ (عليه السلام): قُرِنَتِ الْهَيبَةُ بِالْخَيبَةِ وَ الْحَياءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيرِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: ترس (ترس بيجا يا ترس از اينکه مبادا به مقصود خود نرسى) همراه با نرسيدن به مقصود است.و شرمندگى بى مورد، قرين محروم شدن از مقصود مى باشد. (و بدانيد که) فرصت با سرعتى مانند حرکت ابر، مى گذرد.بنابراين، فرصتهاى خير را (فرصتهايى که براى انجام کارهاى نيک است) غنيمت شماريد.

 

قبلی بعدی