پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  کارهاى دنيا در آخرت ( حکمت شماره 6 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

6- وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْينِهِمْ فِي آجَالِهِمْ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: صدقه دادن، دارويى است بر آورنده حاجت  (هم در دنيا، هم در آخرت) کارهاى بندگان خدا در دنياى ايشان، در آخرت آنان ، در برابر ديدگانشان خواهد بود.

قبلی بعدی