دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  ریشه اصلى شهوات ( حکمت شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

58 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

الْمالُ مادَّةُ الشَّهَواتِ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

مال مادّه شهوات است.

قبلی بعدی