در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  رابطه عقل و گفتار ( حکمت شماره 41 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

41 - وَ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ هذَا الْمَعْنى بِلَفْظ آخَرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ:

قَلْبُ الاَْحْمَقِ فى فيهِ، وَ لِسانُ العاقِلِ فى قَلْبِهِ. 

وَ مَعْناهُما واحِدٌ.


متن فارسی

این معنا به لفظی‌ دیگر از حضرت روایت شده و آن سخن آن حضرت است:

دل احمق در دهان او، و زبان خردمند در قلب اوست.

و معنای‌ هر دو جمله یکی‌ است.

قبلی بعدی