خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  ریشه اصلى شهوات ( حکمت شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

58 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

الْمالُ مادَّةُ الشَّهَواتِ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

مال مادّه شهوات است.

قبلی بعدی