اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  بخت و اقبال و پنهان ماندن عیوب ( حکمت شماره 51 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

51 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

عَيْبُكَ مَسْتُورٌ ما اَسْعَدَكَ جَدُّكَ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

عیبت پوشیده است تا وقتی‌ که دولت و نعمت تو را مساعدت کند.

قبلی بعدی