(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  نتیجه بی‌مهری بستگان ( حکمت شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

14 قَالَ (علیه السلام):  مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:هرکس نزدیکان او را ضایع کنند(یاری نکنند) برای او دوران فراهم می شود از بیگانه ها یاور پیدا میشود.

قبلی بعدی