(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  غربت واقعی ( حکمت شماره 62 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

62.قَالَ (علیه السلام):  فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:از دست دادن دوستان غریبی است.

قبلی بعدی