(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  علت كجروى ( حکمت شماره 36 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

36-وَ قَالَ (عليه السلام) :
 مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَا الْعَمَلَ .


متن فارسی

ص   861
كسى كه آرزويش طولانى باشد رفتارش پست مى گردد.

قبلی بعدی