(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  خمس مشكوك الوصول ( حکمت شماره 6 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

263-  و في حديثه (عليه السلام) :إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .


متن فارسی

ص   954

امام (علیه السلام) فرمودند:كسى كه مطالباتى مشكوك الوصول دارد موقعى كه دريافت كرد بايد حقوق واجب آنرا بپردازد.

توضيح: مطلب فقهى است و هر كس بايد به فتواى مرجع تقليد خود رجوع كند.

قبلی بعدی