بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  حق تقدم سرپرستى ( حکمت شماره 4 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

261-  و في حديثه (عليه السلام) :إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى .


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمودند:آن گاه كه زنان به حد بلوغ رسيدند، برادران و عموهايشان در نظارت بر تازه بالغ نسبت به مادر حق تقدم دارند.

قبلی بعدی