استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  نعمت بيان ( حکمت شماره 2 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

259-  و في حديثه (عليه السلام) :هَذَا الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ .


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمودند:اين خطبه خوان، ماهر و خوش بيان است.

قبلی بعدی