رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  اقبال و ادبار دنيا ( حکمت شماره 9 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

9- وَ قَالَ (عليه السلام) :

إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ .


متن فارسی

ص   850
آن گاه كه دنيا به جمعيتى روى آورد امتيازات ديگران را هم براى آنان به عاريه مى آورد و آن گاه كه چرخ از آنان برگشت امتيازات خودشان را هم از آنان سلب مى كند.

قبلی بعدی