همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  يا مرگ يا آب ( خطبه شماره 51 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

51-  و من خطبة له ( عليه السلام ) لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ( عليه السلام ) على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء :
قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ
ص : (89)
وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ .


متن فارسی

آن گاه كه اطرافيان معاويه در جنگ صفين بر شط فرات دست
ص   107
يافتند و امام عليه السلام و يارانش را از آب منع نمودند حضرت فرمود: اينان از شما در خواست جنگ دارند شما بايد در ذلت باقى بمانيد و به خفت و حقارت اعتراف كنيد و يا اين كه (تصميم به جنگ بگيريد براى بهره بردارى از آب فرات) شمشيرها را از خون سير آب سازيد تا بتوانيد خودتان از آب سيراب شويد. مرگ در زنده بودن شما مغلوب است و زندگى در مرگ شما پيروز (زندگى با ذلت، مرگ است و مرگ با عزت زندگى.) آگاه باشيد كه معاويه عده اى گمراه را براى تصرف آب اعزام داشته و آنان را تا جائى در بى خبرى نگاه داشته كه خود را به كشتن مى دهند (و علت جنگ و نتيجه را نمى دانند.)

قبلی بعدی