آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  از دست دادن دوستان ( حکمت شماره 65 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

65- وَ قَالَ (عليه السلام) : فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .


متن فارسی

(و فرمود:) از دست شدن دوستان، غربت است.

قبلی بعدی