بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  از دست دادن دوستان ( حکمت شماره 65 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

65- وَ قَالَ (عليه السلام) : فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .


متن فارسی

(و فرمود:) از دست شدن دوستان، غربت است.

قبلی بعدی