(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >   رویارویی با فتنه‌ ها ( حکمت شماره 1 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

حكم أمير المؤمنين  ( عليه السلام )
باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام و يدخل في ذلك المختار من أجوبه مسائله و الكلام القصير الخارج في سائر أغراضه .

1- قَالَ ( عليه السلام ) : كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ .


متن فارسی

باب گزيدۀ سخنان حكمت آميز امير مؤمنان عليه السلام و پندهاى آن حضرت در آن، گزيدۀ پاسخ پرسشها و گفتارهاى كوتاه اوست، در بارۀ ديگر مقصودهاى وى.
حكمت ها
اميرالمومنين (علیه السلام) فرمود: هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش نه پشتى تا سوارش شوند و نه پستانى تا شيرش دوشند چنان زى كه در تو طمع نبندند.

 

بعدی