آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  پیش بینی ظفر ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

8-  و في حديثه (عليه السلام) :كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ .
الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب يقال فلج عليهم و فلجهم ، و قال الراجز :
" لما رأيت فالجا قد فلجا " .


متن فارسی

(و در حديث آن حضرت:) همچون قمارباز پيروز كه انتظار پيروزى در دست نخستين خود برد.

(ياسرون كسانى هستند كه تير قمار بر شتر نحر شده افكنند و فالج چيره پيروز است، گويند قد فلج عليهم بر آنان پيروز شد و فلجهم مغلوبشان گردانيد و راجز گفته است: چون فالجى را ديدم كه غالب گرديد.)

قبلی بعدی