مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  پیش بینی ظفر ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

8-  و في حديثه (عليه السلام) :كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ .
الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب يقال فلج عليهم و فلجهم ، و قال الراجز :
" لما رأيت فالجا قد فلجا " .


متن فارسی

(و در حديث آن حضرت:) همچون قمارباز پيروز كه انتظار پيروزى در دست نخستين خود برد.

(ياسرون كسانى هستند كه تير قمار بر شتر نحر شده افكنند و فالج چيره پيروز است، گويند قد فلج عليهم بر آنان پيروز شد و فلجهم مغلوبشان گردانيد و راجز گفته است: چون فالجى را ديدم كه غالب گرديد.)

قبلی بعدی