آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  دوری از زنان هنگام کار زار ( حکمت شماره 7 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

7-  و في حديثه ( عليه السلام ) :أنَّهُ شَيَّعَ جَيْشاً بِغَزْيَةٍ فَقَالَ: اعْذِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
 و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو فكل من امتنع من شي‏ء فقد عذب عنه و العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب .


متن فارسی

(و در حديث آن حضرت است، چون سپاهى را مشايعت كرد كه به جنگشان مى فرستاد فرمود:) چندان كه طاقت داريد خود را از زنان باز داريد.

(و معنى آن اين است كه ياد زنان را به خاطر مياريد، و دل خويش بدانان مشغول مداريد، و به زنان نزديك مشويد كه آن بازوى حميت را سست گرداند، و پيوندهاى عزيمت را بگسلاند و از دويدن در پى دشمن باز دارد و روى را از در شدن در ميدان كارزار بگرداند. هر چه از چيزى باز دارد اعذاب است. و عاذب و عذوب باز داشته از خوردن و نوشيدن است.)

قبلی بعدی