حاكم اسلامى ، پاسبان خدا در زمين اوست.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
عدالت

بررسي نکات اقتصادي در عهدنامه مالک اشتر

با توجه به اينکه هدف اقتصاد تأمين نيازمنديهاي مالي بشر است، سؤالي که به ذهن خطور مي‎نمايد اين‎ است که نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) ، چه هدفي را دنبال مي‎کند؟ آيا اين نظام ، فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري زندگي انسان است؟ در پاسخ بايد گفت که اين نکته، از دقت و ژرفنگري در بيانات حضرت و مخصوصاً در نامه ايشان به مالک اشتر، به دست مي‎آيد : نظام اقتصادي مطلوب امام(ع) فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها کار خود را تمام شده نمي‎داند، بلکه در صدد ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين رفاه براي همه است.

عدل و عدالت

از حضرتش پرسيدند: دادگرى بهتر است يا بخشندگى؟ فرمود: دادگرى هر چيزى را در جاى خويش قرار مى دهد و بخشش آنها را از جاى خود بيرون مى كند و عدل نگهبان همه مردم است و بخشندگى به افراد مخصوص بهره مى دهد. بنابراين عدل شريف تر و برتر است.

حقوق و عدالت در نهج البلاغه(1)

درانديشه و سيره امام علي(ع) عدالت و برپايي آن مهم ترين و والاترين موضوع زيست انساني- ايماني است، به گونه اي که جز در پرتو عدالتي فراگير نمي توان از دين و ايمان، و سلامت و سعادت به درستي سخن راند و زندگي انساني و ايماني داشت، و در عرصه جامعه، سياست، حکومت، مديريت، اقتصاد، قضاوت و ديگر عرصه ها از سلامت و کمال بهره مند بود. آن چه در رويکرد به عدالت، اساسي است؛ اين است که راه برپايي و تحقق عدالت چيست؟

بررسي عدالت از ديدگاه امام علي(ع) با تكيه بر نهج البلاغه

در بیان امام علی(ع)، هیچ فاصله‌ای بین سیاست و عدالت نیست و بهترین سیاست را سیاستی می داند که بر مبنای عدالت استوار باشد.ان را عامل قدرت به حساب می اورد عدالت را برترین سیاست می داند عدالت را برای قوام و استواری مردم در دفاع از نظام سیاسی توصیه می‌نمایدو رعایت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسی می داند. امام علی(ع)، اعمال عدالت را بهترین روش برای جلب اعتماد مردم و حفظ صیانت از حمایت‌های مردمی توصیه می‌نماید از منظر علی(ع)، جمال و آبروی حاکمان و پایداری ملت به رعایت عدالت است

علی الگوی خوبی ها

سوگند به خد، تا هنگامی که یک نخل در مدینه داشته باشم، از بیت المال چیزی برنمی دارم. درست بیندیشید که آیا وقتی من خود از بیت المال مسلمانان به خود سهمی نمی دهم ، می توانم آن را به شما بدهم؟!

سیاست در نهج البلاغه

انسان بخیل، نادان، ستمکار و بی دین، هرگز شایستگی رهبری جامعه را نخواهد داشت؛ چرا که رهبری، رکن اصلی در رشد و پیشرفت جامعه است و انسان های نالایق، جامعه را به پرتگاه سقوط نزدیک می کنند.

عدالت اقتصادي در کلام و سيره علي(ع)

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادي، ويژگي بسيار مهم دولت اسلامي است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامي به شمار مي رود. مفهوم عدالت اقتصادي، مراعات حقوق اقتصادي است و زمينه ساز تحقق اهداف عاليه اسلامي مي باشد. معيار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اينکه کارآيي لازمه عدالت است، از محورهاي مهم مبحث عدالت اقتصادي است. علي رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادي و مدافع آن هستند ولي دين مقدس اسلام، آنگونه که اميرالمؤمنين علي(ع) بحق زبانِ گويا و مجري صادق آن بوده اند، خاستگاهها، پيامدها و اهداف خاص خود را دارد. اين نوشته درصدد است درحد توان، محورهاي ياد شده را به اختصار با تکيه به سخنان آن حضرت، تبيين کند.

معرفی اجمالی کتاب نهج البلاغه

ساختار نهج البلاغه، سخنانی شگفت انگیز در مورد توحید، عدل، خلقت، زن و مرد، تقوا، مذمت دنیا، شیطان، نکوهش بعضی از صحابه پیغمبر، امتیازات خاندان رسالت، اوصاف متقین، مومنین، منافقین، توضیح بعضی از آیات قرآن، درباره بنی امیه، یاد مرگ، دولتها و ملتها، اوصاف آل محمد، فضائل و رذایل اخلاقی، مشاوره، توبه، توکل، شکر و کفر نعمت، عاقل و جاهل، انواع جهاد، راه آسایش دنیا، عدالت و صدها موضوع دیگر است که هر کدام تشنگان معرفت را سیراب خواهد کرد.

معنی ایمان

یقین نیز دارای چهار شعبه است: 1. بینش درهوشیاری 2. رسیدن به دقائق حکمت 3. پند گرفتن از حکمتها 4. توجّه به روش پیشینیان. عدالت، نیز چهار شعبه دارد: 1. دقت در فهم 2. غور در علم و دانش 3. قضاوت صحیح 4. حلم استوار و ثابت. جهاد، نیز چهار شعبه دارد: 1. امر به معروف 2. نهی ازمنکر 3. صدق و راستی در جبهه جنگ 4. کینه و دشمنی با فاسقان...

عدالت و اقتدار در سیره و گفتار امام علی(ع)

در نظر فارابی، مسوول حکومت باید بکوشد تا زمینه رشد خوبیها و سودمندیهای عمومی فراهم آید و همگان برای سعادت و برخورداریهای اجتماعی یکدیگر را یاری رسانند: «کار سیاستمدار مدینه که پادشاه آن است، این که نظام مدینه‏‌ها را بدان سان نماید که اجزا و دسته‏‌ها و اعضا مدینه‏‌ها با نظام خاصی به یکدیگر پیوسته گردند

Pages