عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
اقتصاد

بررسي نکات اقتصادي در عهدنامه مالک اشتر

با توجه به اينکه هدف اقتصاد تأمين نيازمنديهاي مالي بشر است، سؤالي که به ذهن خطور مي‎نمايد اين‎ است که نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) ، چه هدفي را دنبال مي‎کند؟ آيا اين نظام ، فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري زندگي انسان است؟ در پاسخ بايد گفت که اين نکته، از دقت و ژرفنگري در بيانات حضرت و مخصوصاً در نامه ايشان به مالک اشتر، به دست مي‎آيد : نظام اقتصادي مطلوب امام(ع) فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها کار خود را تمام شده نمي‎داند، بلکه در صدد ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين رفاه براي همه است.

عدالت اجتماعي در حکومت علوي

در یک سخن: تنها واژه‌ای که بیانگر نوع ربوبیت و حاکمیت و خالقیت و ولایت خدای هستی بر مجموعه هستی می‌باشد عدل است. اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادی شیعه جای گرفته است تنها به خاطر بحثهای کلامی معمول و مدرن نیست بلکه قطعا معلول هدایتی الهی و به یقین با اشارت ایمه عدل علیهم صلوات الله بوده است، زیرا در عالم هستی پس از نام مبارک حضرت حق که حقیقت عالم است و توحید آن ذات بی مثال، واژه‌ای به زیبایی و عظمت و سعه عدل و رفتاری دوست داشتنی‌تر و آرام بخش‌تر از عدالت وجود ندارد. ..

نگاهي به برنامه هاي اقتصادي حضرت علي عليه السلام

اين مقاله، با نظر به افراط و تفريط هاي موجود در آرا و نظريّات فيلسوفان در طول تاريخ درباره اقتصاد و زندگي مادّي که در اخلاق و رفتار و ملکات نفساني انسان ها نيز تجلّي يافته است، به بررسي و مطالعه شيوه رفتاري اميرمؤمنان عليه السلام مي پردازد که به شهادت تاريخ، از حيث مصرف، زاهدترين و در توليد، فعّال ترين افراد در عرصه فعّاليت هاي اقتصادي و معيشتي به شمار مي رود.