چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >   نور ایمان در قلب ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

5-  و في حديثه (عليه السلام) :إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ .

 و اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض و منه قيل فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شي‏ء من البياض .


متن فارسی

(و در حديث آن حضرت است كه:) ايمان همچون نقطه اى در دل پديد مى گردد هر چه ايمان بيفزايد، نقطه پديدارتر آيد.

(و لمظه همانند نقطه سياه است يا مانند آن از سپيدى و از اين معنى است فرس المظ هر گاه در لب اسب سپيدى بود.)

قبلی بعدی