حاكم اسلامى ، پاسبان خدا در زمين اوست.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

تحقیقات علوم قرآن و حدیث
این نشریه از تاریخ 1386/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :کتابی
دوره انتشار :فصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
شماره ISSN :2681-2008
تلفن :021-88041576،85692201
فکس :021-88041576
ایمیل :sa_najjar@yahoo.com
سایت :journals.alzahra.ac.ir/tqh
آدرس :تهران، میدان ونک٬ انتهای خیابان ونک٬ دانشگاه الزهراء٬ ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دفتر مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث

اطلاعات بیشتر

صاحب امتیاز:معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول:دکتر پروین بهارزاده

سردبیر:دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

مدیر اجرایی:مهرنوش فروتن

هیئت تحریریه: دکتر پروین بهارزاده، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر محسن قاسم پور، دکتر سید رضا مودب، دکتر شادی نفیسی

ویراستار فارسی:  مژگان اصغری طرقه

ویراستار انگلیسی:دکتر شادی نفیسی