ناتوانى ، آفت و شكيبايى ، شجاعت و زُهد ، ثروت و پرهيزكارى ، سپرِ نگه دارنده است : و چه همنشين خوبى است راضى بودن و خرسندى .
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  تمام شدنی ها وآمدنی ها ( حکمت شماره 75 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

75- وَ قَالَ (عليه السلام) : كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ .


متن فارسی

(و فرمود:) هر چه شمردنى است به سر رسد و هر چه چشم داشتنى است در رسد.

قبلی بعدی