بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  باقیماندگان پس از جنگ ( حکمت شماره 84 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

84- وَ قَالَ (عليه السلام) : بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَداً .


متن فارسی

(و فرمود:) آنچه از كشتار برهد ديرتر پايد و بيشتر زايد.

 

قبلی بعدی