صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
کلمات قصار

نگاهی به خطبة الافتخار و خطبه تطنجیه

این خطبه به صورت مستقل و یا ضمن کتب دیگر بارها به چاپ رسیده است؛ از جمله چاپ منشورات دارالفنون بیروت در سال 1417 ق . مرحوم میرجهانی خطبه را به همراه ترجمه و بحثی در مدارک ان، در نوایب الدهور اورده و مطالب او با ویرایش جدید به وسیله موءسسه تحقیقاتی فرهنگی جلیل با عنوان گفتار امیر موءمنان در شناخت امام و حوادث اخر الزمان، به صورت کتاب مستقلی در سال 1416ق به چاپ رسیده است.

نهج البلاغه از منظر دانشمندان بلاغت

در این مجال کوتاه سعی شده است تا با بهره گیری از سخنان شیفتگان بلاغتِ نهج‌البلاغه نمی از یم و حقّی از حقوق بی شمار کتاب و دارنده بزرگوار آن گذارده آید

محتواي ظاهري نهج البلاغه

نمايه ي کوتاه ترين کلمات قصار نهج البلاغه 1، شماره ي کلمات قصار: 187 متن کلمات کوتاه حضرت علي عليه السلام: الرحيل و شيک: کوچ کردن (از دنيا) نزديک است!