رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
مصر

حضرت علی (ع) و مردم مصر

حتی براساس روایات مستند و نظرات بعضی مفسرین، زمانی حضرت ابراهیم (ع) و همسرش ساره از این سرزمین عبورکرده اند و کنیزی به نام هاجر را در آنجا دریافت داشته اند که بعدها حضرت ابراهیم وی را به همسری برگزید و از او حضرت اسماعیل (ع) به دنیا آمد که حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) از نسل او هستند .

مصر

کوه طور واقع در سرزمین سینا ، جایگاهی است که در آن بر حضرت موسی (علیه السلام) وحی نازل شد و او در همین نقطه به پیامبر برگزیده شد . آب و هوای مصر در نواحی شمالی ، مدیترانه ای و در نواحی دیگر بجز دره نیل ، و گرم و خشک است .