صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  میانجی گری ( حکمت شماره 63 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

63- وَ قَالَ (عليه السلام) : الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ .


متن فارسی

(و فرمود:) پايمرد، خواهنده را همچون پر است.

قبلی بعدی