(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  علامه سيد هبه الدين شهرستاني

علامه سيد هبه الدين شهرستاني

علامه سيد هبه الدين شهرستاني، فقيه و اسلام شناس نامدار شيعه
... دانشمندان بسياري نهج البلاغه را ستوده و اعتراف کرده اند که مطالب عاليه ي آن در حد اعجاز است، چنانکه عقول ايشان از عظمت برق لامعي که از خطبه ها و مزاياي جملات آن مي درخشد به حيرت مي افتد.
تعجب ادبا تنها به ملاحظه ي انسجام الفاظ نهج البلاغه نيست و دهشت و تحير دانشمندان نيز به اين نيست که معاني بليغ آن به سر حد اعجاز رسيده، بلکه شگفتي و تحير آنان همه و همه در تنوع مقاصد و منظوره اي گوناگوني است که در خطبه ها و کلام آن وجود دارد و امام عليه السلام از عهده ي بيان آنها به خوبي برآمده و برتري شخصيت خويش را بر همگان آشکار کرده است.
منبع :پيرامون نهج البلاغه، علامه سيد هبه الدين شهرستاني، ترجمه ي عباس ميرزاده ي اهري، چاپ سوم.