(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (پرسمان)  >  عدم فهم نهج البلاغه

عدم فهم نهج البلاغه

پرسش:

 چرا از نهج البلاغه چيزي نمي فهمم و به اين علت تمايلي به خواندن آن ندارم ؟

پاسخ:

بايد دانست، فراگيري و فهم داراي مراتب است و نبايد در گام هاي اول انتظار فهم دقيق و همه جانبه را داشت. از اين رو توصيه مي شود از آشنايي با حكمت ها و كلمات كوتاه آخر نهج البلاغه شروع كنيد و آهسته آهسته كه با معارف و ادبيات نهج البلاغه مانوس شديد به مطالعه خطبه ها و نامه ها بپردازيد.
براي انگيزه سازي و موفقيت بيشتر مي توانيد ر.ك به:
1. دشتي ، ترجمه نهج البلاغه؛
2. جعفري، محمدتقي، شرح نهج البلاغه؛
3. مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه.