روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در نكوهش علم بى عمل ( حکمت شماره 88 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

«1127»

88.وَ قَالَ (عليه السلام) :أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وَقَفَ عَلَى اللِّسَانِ وَ أَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَ الْأَرْكَانِ .


متن فارسی

ص1127

امام عليه السّلام (در نكوهش علم بى عمل) فرموده است :
1-بى قدرترين دانش دانشى است كه بر زبان جا گرفته است (دانائى است كه شخص بآن رفتار نكند) و برترين علم علمى است كه در همه اندام هويدا باشد (دانائى است كه شخص بآن رفتار نمايد، و چنين علمى در آخرت سود دارد).

قبلی بعدی