اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در بقاى نسل و فرزندان نيكان ( حکمت شماره 81 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

«1124»

81.وَ قَالَ (عليه السلام) :بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَداً .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در بقاى نسل و فرزندان نيكان) فرموده است :
1-مانده از شمشير (كه در كارزار شرافت كشته نشده اند) از شما باقى تر و از فرزند بيشتر است (مانند فرزندان حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام و پيروان آن بزرگوار كه بسيار و باقى و پايدارند بخلاف دشمنان فرومايه اش كه با انبوهى اثر و نشانه اى از آنان باقى نماند).

قبلی بعدی