صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در باره بخشش ( حکمت شماره 64 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

64.وَ قَالَ (عليه السلام) :لَا تَسْتَحِي مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ .


متن فارسی

ص1116

امام عليه السّلام (در باره بخشش) فرموده است :
1-از بخشيدن اندك شرم مكن، زيرا نوميد كردن كمتر از آن (و به شرمندگى سزاوارتر) است.

قبلی بعدی