آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  در باب خوارج ( خطبه شماره 61 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

61-  و قال ( عليه السلام ) :
لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ
 قال الشريف : يعني معاوية و أصحابه .


متن فارسی

و آن حضرت فرمود پس از من خوارج را مكشيد. چه آن كه به طلب حق درآيد و راه خطا پيمايد همانند آن نيست كه باطل را طلبد و بيابد و بدان دست گشايد.، (معاويه و اصحاب او مقصود است).

 

قبلی بعدی