آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  درباره خوارج ( خطبه شماره 59 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

59-  و قال ( عليه السلام ) لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم عبروا جسر النهروان :
مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ لَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ .
 قال الشريف : يعني بالنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه .


متن فارسی

و آن حضرت فرمود چون آماده جنگ خوارج شد، بدو گفتند آنان از پل نهروان گذشتند. كشتنگاه آنان اين سوى نطفه است. به خدا، كه ده كس از آنان نرهد و از شما ده تن كشته نشود. (از نطفه، آب نهر را خواهد، و آن فصيح ترين كنايت از آب است، هر چند آب بسيار باشد،).

 

قبلی بعدی