خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (امامت)  >  امام زمان عليه السلام در نهج البلاغه

امام زمان عليه السلام در نهج البلاغه

1- آينده ي روشن در حکومت امام زمان عليه السلام
1-1 آينده ي بشريت و ظهور حضرت مهدي (ع) خ 2/150
و سيماي ياران امام زمان (ع) به راه هاي چپ و راست رفتند، و راه ضلالت و گمراهي پيمودند، و راه روشن هدايت را گذاشتند پس درباره ي آنچه که بايد شتاب نکنيد، و آنچه را که در آينده بايد بيابيد دير مي شماريد. چه بسا کسي براي رسيدن به چيزي شتاب مي کند اما وقتي به آن رسيد دوست دارد که اي کاش آن را نمي ديد، و چه نزديک است امروزه ما به فردايي که سپيده ي آن آشکار شد. اي مردم: اينک ما در آستانه تحقق وعده هاي داده شده ، و نزديکي طلوع آن چيزهايي که بر شما پوشيده و ابهام آميز است، قرار داريم.
1-2 ره آورد حکومت حضرت مهدي (عج) : خ 2/150
بدانيد آن کس از ما (حضرت مهدي (عج)) که فتنه هاي آينده را دريابد ، با چراغي روشنگر در آن گام مي نهد، و برهان سيره و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و امامان عليه السلام رفتار مي کند تا گره ها را بگشايد، بردگان و ملت هاي اسير را آزاد سازد جمعيت هاي گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جويان پراکنده را جمع آوري مي کند. حضرت مهدي (عج) سالهاي طولاني در پنهاني از مردم به سر مي برد آن چنان که اثر شناسان، اثر قدمش را نمي شناسند، گرچه دريافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند. سپس گروهي براي درهم کوبيدن فتنه ها آماده مي کردند . و چنان شمشيرها صيقل مي خوردند، ديده هاشان با قرآن روشنايي گيرد، و درگوش هاشان تفسير قرآن طنين افکند. و در صبحگاهان و شامگاهان جامهاي حکمت سر مي کشند.
1-3 آگاهي امام عليه السلام براي مقابله با اصحاب جمل: خ 6/150-7-8-9-10
آگاه باشيدکه شيطان (هدف امام از شيطان، سران شورشي جمل مي باشند ابن ابي الحديد مي گويد ممکن است شيطان واقعي باشد که افراد منحرف را به کار گرفته است.) حزب خود را جمع کرده، و سواره و پياده هاي لشکر خود را فرا خوانده است. اما من آگاهي لازم به امور را دارم، نه حق را پوشيده داشتم، و نه حق بر من پوشيده مانده سوگند به خدا، گردابي براي آنان به وجود آورم که جزء من کسي نتواند آن را چاره سازد، آنها که در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بيرون آيند. و آنان که بگريزند خيال بازگشت نکنند.
2- اصول گرايي امام زمان عليه السلام و آينده روشن و اصالت دادن به قرآن خبر از ظهور و سيستم حکومتي حضرت مهدي عليه السلام خ 1/138
اولا حضرت مهدي (عج) خواسته ها را تابع هدايت وحي مي کنند. هنگامي که مردم را تابع هوس هاي خويش قرار مي دهند، در حالي که به نام تفسير نظريه هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي کنند او نظريه ها و انديشه ها را تابع قرآن مي سازد.
3- اشاره به ظهور امام زمان عليه السلام و غريب الکلام 1
چون آنگونه شود پيشواي دين (رهبر امت اسلام) قيام کند. پس مسلمانان پيرامون او چونان ابر پائيزي گرد آيند.
4- امام زمان عليه السلام و استقرار حکومت عدل اسلامي خ 3/138
زمامداري حاکميت پيدا مي کنيد که غير از خاندان حکومت هاي امروزي است و حضرت مهدي (عج) عمال و کارگزاران حکومتها را بر اعمال بدشان کيفر خواهد داد زمين ميوه هاي دل خود (معادن طلا و نقره) را براي او بيرون مي ريزد. و کليدها پس را به او مي سپارد او روش عادلانه در حکومت حق را به شما مي نماياند و کتاب خدا و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را که تا امروز متروک مانده زنده مي کند.
5- امام زمان عليه السلام و اميدواري به آينده خ 3/150
بدانيد آن کس از ما (حضرت مهدي (عج) که فتنه هاي آينده را دريابد، با چراغي روشنگر در آن گام مي نهد و برهان سيره، و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام رفتار مي کند تا گره ها را بگشايد، بردگان و ملت هاي اسير را آزاد سازد، جمعيت هاي گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جويان را جمع آوري مي کند.
6- امام زمان و دستيابي به سرمايه هاي مخفي زمين و زنده کردن قرآن و سنت فراموش شده ي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم خ 3/138
-زمين ميوه هاي دل خود (معادل طلا و نقره) را براي او بيرون مي ريزد، و کليدهايش را به او مي سپارد او روش عادلانه در حکومت حق را به شما مي نماياند، و کتاب خدا و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله را که تا آن روز متروک ماندند، زنده مي کند.
7- امام زمان علي السلام و زنده کردن اسلام خ 23/182، 24
و سيماي امام زمان عليه السلام و شناخت امام زمان
1-7 وصف حضرت مهدي (عج): زره دانش بر تن دارد، و با تمامي آداب، و با توجه و معرفت کامل آن را فرا گرفته است. حکمت گمشده ي اوست که همواره در جستجوي آن مي باشد و نياز اوست که در بدست آوردنش مي پرسد. در آن هنگام که اسلام غروب مي کند و چونان شتري در راه مانده دم خود را به حرکت درآورده، گردن به زمين مي چسباند.
(ضرب المثل است، چون شتر خسته شود، دم خود را به حرکت در مي آورد. و گردن به زمين مي چسباند، که نشانه ضعف و درماندگي اوست.)
او پنهان خواهد شد (دوران غيبت صغري و کبري) او باقيمانده ي حجتهاي الهي، و آخرين جانشين از جانشينان پيامبر است.
امام زمان عليه السلام و فتح کشورها و شکست قدرتها و مجازات فاسدان خ 3/138
8- تداوم امامت تا ظهور امام زمان عليه السلام خ 6/100
آگاه باشيد، مثل آل محمد (صلي الله عليه و آله) چونان ستارگان آسماني است . اگر ستاره اي غروب کند، ستاره ي ديگري طلوع خواهد کرد (تا ظهور صاحب الزمان عليه السلام)
9- جنگ و مبارزه امام زمان عليه السلام با منحرفان خ 113/192
قاطعيت امام عليه السلام در نبرد با منحرفان: با ناکثان پيمان شکن جنگيدم، و با قاسطين تجاوز کار جهاد کردم و مارقين خارج شده از دين را خوار و زبون ساختم و رهبر خوارج (شيطان ردهه) (ردهه گودالي که رهبر خوارج معروف به «ذوالثديه» جبازه اش در آن افتاده بود. و ناکثان يعني (عهدشکنان) اصحاب جمل که در بصره شورش کردن قاسطين (ستمکاران) يعني معاويه و پيروان ستمکار او و مارقين يعني خارج شدگان، خوارج و طرفدارانشان که از لشکر امام و امت اسلامي کناره گرفتند.)
بانگ صاعقه اي قلبش را به تپش آورد و سينه اش را لرزاند و کارش را ساخت.
10- خبر از غيبت امام زمان عليه السلام خ 4/150
حضرت مهدي (عج) سالهاي طولاني در پنهاني از مردم به سر مي برد آن چنان که اثر شناسان اثر قدش را نمي شناسند گرچه در يافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند.
11- دوران پيروزي امام زمان عليه السلام حکمت 209
و درود خدا بر او، فرمود: دنيا پس از سرکشي به ما روي مي کند. چونان شتر ماده ي بدخو که به بچه خود مهربان گردد سپس اين آيه را خواند (وارده کرديم که بر مستضعفين زمين، منت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت ها گردانيديم.)
12- روش حکومتي امام زمان عليه السلام خ 1/150
13- روش زندگي در دوران غيبت امام زمان عليه السلام خ 5/100

پس از او چندان که خدا خواهد زندگاني مي گذرانيد تا آن که خدا شخصي را برانگيزد که شما را متحد سازد، و پراکندگي شما را جبران نمايد. مردم به چيزي که نيامده دل نبنديد. و از آن که در گذشت مأيوس نباشيد که آن پشت کرده اگر يکي از پاهايش بلغزد، و ديگري برقرار باشد شايد هر دو پا به جاي خود برگشته و استوار ماند.
14- زشتي مخالفت با امام زمان عليه السلام نامه 3/7
همانا بيعت براي امام يک بار بيش نيست. و تجديد نظر در آن ميسر نخواهد بود و کسي اختيار از سرگرفتن آن را ندارد آن کس که از اين بيعت عمومي سرباز زند طعنه زن، عيب جو خوانده مي شود و آن کسي که نسبت به آن دودل باشد منافق است.
15- سيماي امام زمان عليه السلام حکمت 147 خ - 23/182
و درود خدا بر او، فرمود: (کميل بن زياد مي گويد: امام دست مرا گرفت و به سوي قبرستان کوفه برد. آنگاه آه پردردي کشيد و فرمود: اي کميل بن زياد اين قلب ها بسان ظرفهايي هستند که بهترين آنها فراگيرترين آنهاست پس آنچه را مي گويم نگاه دار
16- سيماي ياران امام زمان عليه السلام خ 150
17- شناخت آخر الزمان و غيبت امام زمان عليه السلام خ 23/182 و 24
18- شناخت ياران امام زمان عليه السلام : خبر از حوادث آينده خ 1/187

و ياد شيرين امام زمان عليه السلام در آينده آگاه باشيد آنان که پدر و مادرم فدايشان باد، از کساني هستند که در آسمانها معروف و در زمين گمنامند هان اي مردم در آينده پشت کردن روزگار خويش و قطع شدن پيوندها
19- وصف امام زمان عليه السلام خ 25/182
اي مردم من پند و اندرزهايي که پيامبران در ميان امت هاي خود داشتند در ميان شما نشر دادم، و وظايفي را که جانشينان پيامبران گذشته در ميان مردم خود به انجام رساندند، تحقق بخشيدم
20- ويژگي هاي قيام و حکومت امام زمان عليه السلام خ 4/150 و 5 خ 4/100
راهنماي اين پرچم، با درنگ و آرامش سخن مي گفت. و دير و حساب شده به پا مي خاست. و آنگاه که برمي خاست سخت و چالاک به پيش مي رفت پس چون در اطاعت او در آمديد و او را بزرگ داشتيد، مرگ او فرا رسيد و خدا او را از ميان شما برد.
منبع: نهج البلاغه