(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  ارزش تدبیر پیر ( حکمت شماره 86 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

86- وَ قَالَ (عليه السلام) : رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلَامِ وَ رُوِيَ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ .


متن فارسی

(و فرمود:) تدبير پير را از دليرى جوان دوستتر مى دارم. (و در روايتى است) از حاضر و آماده بودن جوان براى كارزار.

 

قبلی بعدی