آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  نشانه کمال خردمندی ( حکمت شماره 71 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

71- وَ قَالَ (عليه السلام) : إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ .


متن فارسی

(و فرمود:) چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.

قبلی بعدی